Impressum

Proprietarul paginii:
OurOffset Ltd.
Intreţinătorul paginii:
RealGen Ltd.
Adresa de corespondenta a firmei:
8412 Gyulafiratót, Pf.: 13. Hungary
Numărul de impozit: 23517569-2-19
Numărul de înregistrare: 19-09-514427
Contact:
Telefon: +36309270951
E-mail: info@ouroffset.com
Internet: www.ouroffset.com
Orice informaţie, document sau orice alt material scris publicat de OurOffset Ltd. pe această pagină are scop informativ.
Compania OurOffset Ltd vă informează, că navigarea pe siteurile noastre înseamnă acceptarea următoarelor condiţii:
Paginile web ale companiei OurOffset Ltd, conţinutul lor, sau orice alte detalii sunt protejate prin dreptul de autor. Exercitarea drepturilor este autorizată exclusiv de carbon OurOffset Ltd.
Logourile OurOffset Ltd, denumirea brandului WebSite CarbonOffset cât şi celelalte denumiri de pe site sunt mărci înregistrate de compania OurOffset Ltd.
Fără acordul prealabil scris al companiei OurOffset Ltd nu potate fi utilizat, reprodus, transferat, răspândit, prelucrat sau depozitat conţinutul siteului, sau nici un fragment din acesta. Dar OurOffset Ltd este de acord ca – pentru utilizare personală – dvs. să depozitaţi pe calculatorul dvs., sau să imprimaţi conţinutul paginii.
Continutul paginilor web a companiei OurOffset Ltd este de înţeles în forma iniţială, fără modificări.
Este posibil ca pe paginile web ale OurOffset Ltd, datorită influenţei exterioare să se întâmple modificări, pentru asta – daca legea nu prevede altfel – OurOffset Ltd nu îşi asumă nici o responsabilitate pentru garantarea apariţiei precise a paginii dvs. web, pentru actualitatea sau în legătură cu conţinutul ei, pentru informaţiile postate pa pagină, documentaţiile sau vizualizarea altor materiale.
Compania OurOffset Ltd îşi rezervă dreptul de a modifica paginile web, să facă modificări, sau să limiteze disponibilitatea lor, sau să le desfiinţeze. OurOffset Ltd nu garantează că accesarea paginii web va fi în totdeauna accesibilă, sau lipsită de erori. OurOffset Ltd exclude responsabilitatea pentru pagubele cauzate de accesarea informaţiilor, documentaţiilor sau accesarea altor materiale la utilizarea acestora directă sau indirectă, sau pentru pierderile şi neînţelegerile care pot apărea provocate din cauza nefuncţionării siteului.
OurOffset Ltd nu-şi asumă responsabilitatea pentru conţinutul unor situri create, distribuite, stocate sau publicate de către o terţa persoana /companie, care fac referinţă la websiteurile OurOffset Ltd sau în care sunt menţionate.
Unele site-uri a companiei OurOffset Ltd pot avea si alte reglementări dar în conformitate cu legile aflate în vigoare, astfel legile actuale şi cunoasterea condiţiilor şi acceptarea lor să facă un tot unitar pentru a le folosi.