Declaraţie juridică

(1) Limitarea răspunderii
Conţinutul paginii web

Conţinutul paginii web este alcătuit cu cea mai mare grijă. Partea care oferă conţinutul (numit în continuare: Furnizorul de servicii) nu-şi asumă răspunderea pentru corectitudinea, complexitatea şi actualitatea datelor accesibile. Utilizarea conţinuturilor accesibile va avea loc pe răspunderea proprie a Utilizatorului. Conţinuturile marcate cu nume reflectă opinia autorului, care nu coincid neapărat cu opinia Furnizorului de servicii.

Accesibilitatea paginii web

Furnizorul de servicii va asigura ca serviciul în măsura posibilităţilor să poată să fie accesat fără probleme. Totuşi pot apărea omisiuni şi în ciuda celei mai mari griji. Furnizorul de servicii îşi menţine dreptul ca oricând să modifice sau să extindă conţinutul oferit.

Linkuri externe

Pagina web conţine referiri care fac trimiteri către paginile web al unor terţe persoane (numite în continuare linkuri externe). Pentru aceste pagini web va răspunde administratorul lor permanent. Furnizorul de servicii chiar la prima referire către linkurile externe a verificat conţinuturile externe pentru evitarea eventualelor prejudicieri de drept. Furnizorul de servicii în niciun mod nu influenţează prezentarea şi conţinutul actual şi viitor al paginilor la care s-a făcut trimitere. Afişarea linkurilor externe nu înseamnă că Furnizorul de servicii consideră ca fiind proprie conţinuturile din spatele trimiterii sau a linkurilor. De la Furnizorul de servicii nu poate fi pretinsă verificarea constantă a linkurilor externe, fără trimitere la o prejudiciere concretă de drept. În cunoştinţa prejudicierii de drept însă linkurile externe corespunzătoare vor fi îndepărtate.

Anunţuri

Pentru conţinutul anunţurilor, respectiv pentru conţinutul paginii web pentru care se face publicitate este responsabil autorul. Afişarea anunţurilor nu va fi considerată ca fiind acceptarea acestora de către Furnizorul de servicii.

Nu există raport contractual

Prin folosirea paginii web a Furnizorului de servicii nu se creează nici un fel de raport contractual între Utilizator şi Furnizorul de servicii. Astfel Furnizorului de servicii nu pot fi impuse nici un fel de pretenţii contractuale sau cvazi-contractuale. În cazul în care totuşi utilizarea paginii web va conduce la formarea unui raport contractual, exclusiv cu scop de prudenţă, va fi valabilă următoarea limitare de răspundere: Furnizorul va fi răspunzător pentru lezarea intenţionată sau din neglijenţă gravă a obligaţiilor contractuale semnificative (obligaţii de bază). Furnizorul de servicii limitat este răspunzător pentru despăgubirea pagubelor preconizabile la încheierea contractualul, pentru despăgubire în cazul pagubelor rezultate din motive formale care s-au produs din lezarea din neglijenţă uşoară a obligaţiilor de bază de către reprezentantul propriu sau de cel juridic sau de către partenerul care ajută la îndeplinirea serviciului. Furnizorul de servicii nu va fi răspunzător în cazul lezării obligaţiilor secundare din neglijenţă uşoară (obligaţii secundare). Garanţia sau asigurarea dată de Furnizorul de servicii se referă la pagubele cauzate în zonele protejate, în baza legii referitoare la răspunderea în privinţa produsului, prezenta clauză nu se referă la prejudiciile produse în viaţa, corpul sau sănătatea umană.

(2) Dreptul de autor

Conţinuturile şi lucrările afişate pe prezenta pagină web sunt protejate prin dreptul de autor. Toate utilizările nepermise de dreptul internaţional sunt posibile exclusiv cu acordul dat în formă scrisă, în prealabil de autor sau de proprietarul de drept. Aceasta se referă în special la multiplicare, prelucrare, traducere, stocare, procesare, afişarea conţinuturilor în baze de date sau în alte sisteme electronice şi în media. Aici înţelegem conţinuturile şi articolele persoanelor terţe. Multiplicarea nepermisă, respectiv transmiterea anumitor conţinuturi sau în întregime a paginilor este interzisă şi se pedepseşte. Este permisă numai utilizarea copiilor şi a descărcărilor personale, realizate în scop privat şi fără scopuri comerciale.
Utilizarea linkurilor care fac trimitere la pagina Furnizorului de servicii este întotdeauna permisă, pentru aceasta nu este necesar acordul Furnizorului de servicii. Pentru afişarea paginii web a Furnizorului de servicii în frame-uri străine este nevoie de acord.

(3) Protecţia de date

Pe parcursul vizitării paginii de web a Furnizorului de servicii serverul poate colecta informaţii despre vizită (dată, oră, pagini vizitate). Aceste date nu sunt legate de persoană, sistemul le va stoca fără nume şi vor fi utilizate exclusiv în scop statistic. Datele nu vor fi transmise terţilor în scop comercial sau în alte scopuri.
În afară de acestea şi calculatorul Utilizatorului poate stoca date. Aceste date sunt denumite cookie („prăjiturele”) şi ele înlesnesc accesul Utilizatorului. Utilizatorul are posibilitatea ca în browserul de web folosit de el să oprească această funcţie. În astfel de cazuri însă capacitatea de utilizare a paginii noastre web se poate limita.
Furnizorul de servicii atrage atenţia în mod expres că pe parcursul transmiterii de date prin internet (de exemplu comunicarea prin e-mail) există portiţe de siguranţă, nu există protecţie completă împotriva accesului terţilor.

Utilizarea în scopul anunţurilor comerciale a datelor de acces, de identificare a Furnizorului de servicii (în special numere de telefon şi de fax, respectiv adresă de e-mail) în mod expres nu este permisă. Excepţie constituie cazul în care Furnizorul de servicii îşi dă în acest sens în scris acordul sau dacă legătura comercială a fost creată deja anterior. Furnizorul de servicii şi toate persoanele nominalizate pe această pagină web sunt împotriva utilizării de orice fel a datelor, cu caracter comercial, respectiv sunt împotriva transmiterii acestora.

(4) Drept general

Este directiv exclusiv dreptul din Republica Ungară.

(5) Condiţii speciale de utilizare

În măsura în care pe parcursul utilizării individuale a paginii web condiţiile de utilizare speciale diferă de punctele de mai sus enumerate de la (1) la (4), în locul corespunzător vă atragem atenţia în mod expres asupra acestui lucru. În astfel de cazuri pentru situaţiile individuale vor fi aplicabile condiţiile speciale de utilizare.